ਮੁਲਾਇਮ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 2021 ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗੀਨ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਮੁਲਾਇਮ, ਮੋਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਕੀ ਡੈੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈੱਲ, ਕਰੀਮ, ਜਾਂ ਤਰਲ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਿੰਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਾਰਟਿਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੱਬ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਮੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

15 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

ਇੱਕ ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੀਰੋਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੀਰੋਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ


ਹੈਂਡਮੇਡ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਮਿੱਠੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ-ਮੁਕਤ ਫਾਰਮੂਲਾ 100% ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਫਲੇਕੀ ਹਨ। ਲਿਪ ਪਾਲਿਸ਼ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਮੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋ ਬਰਟ ਦੀ ਬੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਬਰਟ ਦੀ ਬੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਬਰਟਜ਼ ਬੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਕੋਕੋ ਬੀਜ ਮੱਖਣ, ਅਤੇ ਮੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਕਰੱਬ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।3. ਹਨੇਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

ਹਨੇਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਸ਼ੀਆ ਮੱਖਣ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾਈਅਨ ਕੁਕੁਈ ਤੇਲ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੱਬ ਦੀ ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਮਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਨਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸਕਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਰ. ਚੈਪਸਟਿਕ ਕੁੱਲ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਚੈਪਸਟਿਕ ਕੁੱਲ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਪਸੰਦ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੈਪਸਟਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੇਪਰਮਿੰਟ-ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਸਕ੍ਰਬ ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰਬ ਸ਼ੂਗਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਮਾਰਾਕੂਜਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਸ਼ੀਆ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਪ ਬਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਫਲੇਕੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਹੈ।

5. ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟਸ 4 ਪੀਸ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟਸ 4 ਪੀਸ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

4 ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਡਾਰਕ ਚੈਰੀ, ਵਨੀਲਾ ਬੀਨ, ਜੰਗਲੀ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਕ੍ਰੀਮ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਾਬੇਨ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਾਈਏ

6. ਬੇਲਾ ਵੀਟਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਿਕੋਲਿਪਸ

ਬੇਲਾ ਵੀਟਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਿਕੋਲਿਪਸ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਲਾ ਵੀਟਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਲੇਕੀ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕੋਲਿਪਸ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕ੍ਰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

7. ਧਰਤੀ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰਤਾ

ਧਰਤੀ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਦਰਤਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਪੀਅਰਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ, ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਜੈਵਿਕ ਸ਼ੂਗਰ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਬ ਇੱਕ ਚੀਰ-ਮੁਕਤ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਫਲੈਕੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਨੀਲਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰਬ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਈਕੋਲਿਪਸ ਲਿਪ ਸ਼ੂਗਰ ਸਕਰਬ

ਈਕੋਲਿਪਸ ਲਿਪ ਸ਼ੂਗਰ ਸਕਰਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਈਕੋਲਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 4-ਪੈਕ ਸਕ੍ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਦਲੇ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬ੍ਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲੁਟਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ-ਮੁਕਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਰਮ ਬੁੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਵਨੀਲਾ ਬੀਨ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਟਰਫਲ, ਪੁਦੀਨੇ, ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

9. ਬੈਰੀ ਐਮ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਬੈਰੀ ਐਮ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰੀ ਐਮ ਦੁਆਰਾ ਤਰਬੂਜ-ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਬ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਤਰਬੂਜ, ਅੰਬ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

10. ਸਾਰਾ ਹੈਪੀ ਪਿੰਕ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਸਾਰਾ ਹੈਪੀ ਪਿੰਕ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਸਾਰਾ ਹੈਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਸਕ੍ਰਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਬਰੈਂਸ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਪ ਬਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮ, ਮੋਲੂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਤੇਲ, ਜੋਜੋਬਾ ਬੀਜ ਦੇ ਤੇਲ, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੈਟਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਰਾਂ ਮਿਲਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਮਿਲਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਿੱਠੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ, ਆਰਗਨ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਟਮ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੱਬ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਖੰਡ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਸਕ੍ਰਬ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

12. Samnyte ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

Samnyte ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਸੈਮਨਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਿੰਗ ਸਕ੍ਰੱਬ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਬ ਅਤੇ ਨਮੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਬੇਨ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਈ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਖਣਿਜ ਤੇਲ, ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਟਿਕਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਸੁਸਤ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਰੀਕ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ 1-ਸਟਾਪ ਘੋਲ ਸੂਕਰੋਸ ਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

13. ਕੋਪਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਕੋਪਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ

ਲਾੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਡਿਨਰ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਕੋਪਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਕ੍ਰੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ 100% ਜੈਵਿਕ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਰਬ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਰਗੜ ਤੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

14. ਐਨਸੀਐਲਏ ਬਿਊਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

ਐਨਸੀਐਲਏ ਬਿਊਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ-ਬਣਾਇਆ ਸਕ੍ਰਬ ਖੰਡ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਰਾਬੇਨ-ਮੁਕਤ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬੀਟ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਕੋਆ ਮੱਖਣ, ਐਗਵੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਬ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੱਬ ਦਾ ਚੈਰੀ ਸੁਆਦ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2-3 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਬ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ, ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪੰਦਰਾਂ ਈਕੋਲਿਪਸ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਸਟਿਕ

ਈਕੋਲਿਪਸ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਸਟਿਕ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਸਕਰਬ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਕੋਲਿਪਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਸਟਿੱਕ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਲੁਟਨ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਦੀਨਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ੍ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਪ ਬਾਮ ਜਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਸੱਜਾ ਲਿਪ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਰ ਸਕ੍ਰਬ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ?

    ਸਮੱਗਰੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਕਸਫੋਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ, ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਟੇ ਓਟਸ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋਮਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੋਜੋਬਾ ਤੇਲ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਤੇਲ, ਸ਼ੀਆ ਮੱਖਣ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਬੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਐਕਸਫੋਲੀਅਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ, ਸ਼ੀਆ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਰਗੇ ਇਮੋਲੀਐਂਟਸ ਵਾਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਿਪਸ ਸਕ੍ਰਬ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ, ਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

    ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸਕਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰੱਬ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲੀਸਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਮੇਨਥੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲੀਸਾਈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਮੇਨਥੋਲ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਕੀ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਬ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਬੇਨ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

    ਸੁਆਦ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਆਦਾਂ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ, ਹਰਬਲ ਅਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਲਿਪ ਸਕਰਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰਾਬੇਨ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੱਬ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਬੈਗ ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪ ਸਕ੍ਰੱਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ