ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਸ, ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਹਵਾ ਵੀ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਇੱਕ) . ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ.ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਸਨਮਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
 • ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
 • ਹਰ ਫੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ
 • ਪੈਕ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਜ਼, ਦਸਤ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੁਲਸਣਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 9 ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਕ ਪ੍ਰੋ-ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਸਿਮਿਲੈਕ ਪ੍ਰੋ-ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ 2’-FL HM ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸੀਪਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਹ ਗੈਰ-GMO ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਚਨਾ
 • ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਗੈਸੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਲੂਟੀਨ ਅਤੇ ਡੀਐਚਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦੋ Enfamil NeuroPro ਜੈਂਟਲੀਜ਼ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

Enfamil NeuroPro ਜੈਂਟਲੀਜ਼ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

Enfamil ਤੋਂ Gentlease ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-GMO, MFGM ਅਤੇ DHA ਦਾ ਚਰਬੀ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੈਸੀ ਫਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ
 • ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
 • 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

3. ਸਿਮਿਲੈਕ ਪ੍ਰੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਸਿਮਿਲੈਕ ਪ੍ਰੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2’-FL ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘਰ ਲਿਆਓ। Lutein, DHA, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਪਾਮ ਓਲਿਨ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
 • ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਗਲੈਕਟੋਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਚਾਰ. ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੈਵਿਕ ਕੋਮਲ ਇਨਫੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੈਵਿਕ ਕੋਮਲ ਇਨਫੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਸਟਿਸ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡੋਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੜਬੜ। DHA ਅਤੇ ARA ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • RBC ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ
 • ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੀਐਮਓ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਪਾਮ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ

5. ਜਰਬਰ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਸੂਥ (HMO) ਗੈਰ-GMO ਪਾਊਡਰ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਜਰਬਰ ਗੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਸੂਥ (HMO) ਗੈਰ-GMO ਪਾਊਡਰ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਪੇਟ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਰਬਰ ਇਨਫੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਓਲੀਗੋਸੈਕਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਨਰਮ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਗੈਰ-GMO ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ
 • ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ
 • DHA ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੂਰਕ
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 50% ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
 • ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

6. ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਘੱਟ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਘੱਟ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਟਾਈ ਰੰਗਤ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੇਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। Lutein, Omega-3 DHA, ਅਤੇ Omega-6ARA ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
 • ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਆਇਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
 • ਆਸਾਨ ਪਾਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • ਸੁਆਦ ਲਈ ਚੰਗਾ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਮੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
 • ਗੰਢਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

7. ਲਵ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਜੈਂਟਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਕ-ਬੇਸਡ ਪਾਊਡਰ

Amazon Brand Mama Bear Sensitivity Milk-based Powder

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗੈਸੀਸ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DHA ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ FDA ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਮਲ, ਕੋਸ਼ਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਗੈਰ-GMO ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ
 • ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 25% ਘੱਟ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
 • ਗਲੁਟਨ-ਮੁਕਤ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਗੰਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

8. Amazon Brand Mama Bear Sensitivity Milk-based Powder

Amazon Brand - Mama Bear Gentle Infant Formula

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ

2’-FL HMO ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ-ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਊਡਰ FDA ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ, 1.41oz ਅਤੇ 12oz ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

 • ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਗੈਰ-GMO ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ
 • ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਮੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ
 • ਕਬਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

9. ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ - ਮਾਮਾ ਬੇਅਰ ਜੈਂਟਲ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ

Amazon Brand - Mama Bear Gentle Infant Formula-1

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ


DHA, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ, 1.34oz ਅਤੇ 12oz ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਇਰਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ

ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
 • ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਗੈਰ-GMO ਅਤੇ FDA ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਆਸਾਨ
 • ਗੈਸ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਲੋਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ

ਵਿਪਰੀਤ

 • ਮੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸੀਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਦੋ) .

  ਖੁਆਉਣਾ ਸਥਿਤੀ:ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ​​ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, 30 ਤੋਂ 45° ਦਾ ਕੋਣ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਬੋਤਲਾਂ:ਬੇਬੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਗੈਸੀਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਖੋਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਜਾਓ।ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ:ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ:ਇਹ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਕਟੋਜ਼-ਮੁਕਤ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁੱਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।

  ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ:ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।ਪੋਸ਼ਣ:ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ DHA, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ:ਇਹ ਦੋ ਭਾਗ ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੈਸੀਪਨ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਐਲਰਜੀ:ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਸੀਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਕਟੋਜ਼-ਮੁਕਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

  ਗੈਸੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

ਐਂਟੀ-ਕੋਲਿਕ ਬੋਤਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸੀਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

  ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂ?

ਹਾਂ। ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸੀਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਸੀਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਾਣਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MomJunction 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ?

ਵਿਭਾ ਨਵਰਾਥਨਾ MomJunction ਲਈ ਬੇਬੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੇਖਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ Enfamil NeuroPro ਜੈਂਟਲੀਜ਼ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਗੈਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੇਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਿਕ; ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਮੈਡੀਸਨ (2019)
ਦੋ ਪੇਟ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਿਕ ; ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈਲਥ ਲਿੰਕ (2018)

ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੇਖ:

  ਵਧੀਆ Gripe ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਟਨ ਵਧੀਆ ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ