ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਜ

ਗੁਜਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਗੇਵਲ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ

ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ. ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ' ਜਾਂ 'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਧਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗੁਜਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ, ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਜਾਰਾ structureਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ.ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
  • ਤਲਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ
  • ਤਲਾਕ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ
  • ਗੁਜਾਰਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਅ

ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਾ ਭੋਗ

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਗੁਜਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਹੈ. ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਭੋਗ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸੰਪੱਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ. ਗੁਜਾਰਾ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕੋ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿ Mexico ਮੈਕਸੀਕੋ, ਟੈਕਸਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਆਈਡਾਹੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਮਿ typicallyਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ (ਯੂ ਐਮ ਡੀ ਏ). ਯੂ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਏ. ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ:ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
  • ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ
  • ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ
  • ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ
  • ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ
  • ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
  • ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.

ਜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭੇਟ ਕਰੇਗੀ.

ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ. ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰਤਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ.ਕੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੋਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.