ਅਨੈਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕਰੀਅਰ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਅਨੈਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦਾ ਚਿੱਤਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੀਅਰਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ, ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਪੜੀ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਚੱਕਰ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟਸ ਲਈ ਘੰਟੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਕਾਲ ਕਰਨ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਾਜੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ. ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: • ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਘਬਰਾਹਟ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਅਨੈਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜਾਈਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਅਨੈਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ.
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਰਜੀਕਲ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੈਸਥੀਸੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ, ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ.
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਬਾਹਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸੂਚੀ
 • ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਐਨੇਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ. ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ. ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ:

 • ਇਹ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਅਕਸਰ ਅਨੈਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਅੱਗੇ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਇਹ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਅਨੱਸਥੀਸੀਕਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਇਸ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ - ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲਾਭ.ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੱਸਥੀਸੀਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ. ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਲ 2016 ਤਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਮਾਈ-ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਨੇਸਥੀਸੀਓਲਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯੂਐਸ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਬਿ Bureauਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇ 2005 ਵਿਚ 1 321,686 ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਆਲੋਜਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ - ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ. , ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਸ਼ੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਮਾਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.