ਐਂਟੀਕ ਸਿੰਗਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਸਿੰਗਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਥ੍ਰੈਫਟ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਟੀਕ ਸਿੰਗਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਛਾਤਮਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਕ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਕਰਣ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
 • ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ
 • ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋਸਮਾਨ ਗਾਇਕਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ: • ਈਬੇ - ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
 • Etsy - ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇਪੁਰਾਣੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਈਟੀ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਮਾੱਡਲ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸੇ.
 • ਰੂਬੀਲੈਨ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਬੀਲੈਨ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ. ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਪਿਛਲੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੀਮਤ ਲਈ ਵੇਚਦੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਟੂ 1907 ਗਾਇਕ ਮਾਡਲ 28 ਈਬੇ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 5 275 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ. ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ.
 • ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਦੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1890 ਗਾਇਕ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ.
 • ਇੱਕ 1874 ਗਾਇਕ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਿੱਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2018 ਵਿਚ ਈਬੇ ਤੇ sold 175 ਵਿਚ ਵਿਕਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ 1887 ਫਿਡਲ-ਬੇਸ ਸਿੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵੇਚੇ.
 • ਲਾਈਵ ਆਕਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਏ ਗਾਇਕ ਬੀ ਜ਼ੈਡ 9-8 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ $ 60 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ.
 • ਬਹੁਤ ਘੱਟ 'ਰੈਡ ਐਸ' ਸਿੰਗਰ ਫੈਡਰਵੇਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 2,100 ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ.
 • ਟੂ ਚਾਈਲਡ-ਸਾਈਜ਼ ਹੈਂਡ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸਿੰਗਰ 1920 ਤੋਂ ਈਬੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 67 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ.

ਸਥਾਨਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਟੋਰ

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ aੰਗ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ. ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:ਬੀਨੀ ਬੱਚੇ ਸਚਮੁਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੋ.
 • ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ , ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕੋ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ:

ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਨਮੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੋ.

ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ 1-800-474-6437 'ਤੇ ਟੌਲ-ਫ੍ਰੀ' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਗਾਇਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ. ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ. ਗਾਇਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ.ਬਾਰਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਛਾਪਣਯੋਗ ਪੀਡੀਐਫ

ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅੱਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ , ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ:

 • ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਸ਼ਾਨਦਾਰ - ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਛੋਟੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਹਨ.
 • ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ - ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਮਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ. ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਚਜ ਅਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 • ਚੰਗਾ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਉਪਕਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ.
 • ਮੇਲਾ - ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਰੰਗਤ, ਕੁਝ ਜੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਮਸ਼ੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ.
 • ਮਾੜੀ - ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ?

ਅਗਲਾ ਕਾਰਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ? ਬੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ. ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਰੰਗ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਟੈਨਸਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ:

 • ਅਰਲੀ ਮਾੱਡਲਸ - ਅਰੰਭਕ ਸਿੰਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੈਡਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਕ-ਸਿਲਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ਟਲ ਸਨ. 1860 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਮਾਡਲ 1 ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਮਾਡਲ 2 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੁੱimਲੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਰ ਟਰਟਲਬੈਕ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਏ ਮਾਡਲ ਆਏ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਸਨ.
 • ਗਾਇਕ 221 ਅਤੇ 222 ਫੈਡਰ ਵੇਟ - ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ 221 ਅਤੇ 222 ਫਿਦਰਵੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ, 1930 - 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ.
 • 'ਬਲੈਕਸਾਈਡ' - ਸਿਰਫ 1941 ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ, 'ਬਲੈਕਸਾਈਡ' ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਮਾੱਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਧਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਪ੍ਰੈਸਰ ਪੈਰ, ਬੋਬਿਨ, ਕ੍ਰੋਮ ਥੰਬਸਕ੍ਰੁ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰੋਮ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਨ. ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ wayੰਗ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਹੈ?

ਸੰਗ੍ਰਹਿਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਿ museਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕ ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ