ਕਾbਬੂਏ ਬੂਟ ਫੈਸ਼ਨ

ਪੱਛਮੀ ਚਿਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕਾ cowਬੌਏ ਬੂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ...