ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਕਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲਿਟਰ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਖ਼ਾਸ ਹਨਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਬਿੱਲੀ ਕੀੜੇ ਵੇਖਣ ਲਈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਥੇ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਰਾworਂਡ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਹੁੱਕ ਕੀੜੇ.ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਹਨ?
 • ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
 • ਹਾਲੀਡੇ ਕੈਟ ਕਾਲਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਟੀ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਗੋਲ ਕੀੜੇ

ਗੋਲ ਕੀੜੇ

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਗੇਟੀ-ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਲ ਕੀੜੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਉਲਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ.

ਰਾworਂਡ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਇਲਾਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਡੇਂਡਾਜ਼ੋਲ (ਵਰਮੋਕਸ਼), ਇਵਰਮੇਕਟਿਨ (ਸਟ੍ਰੋਮੈਕਟੋਲ), ਜਾਂ ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ (ਅਲਬੇਂਜ਼ਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਓਰਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ

ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅੰਤੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਲਥਲਾਈਨ , ਸੰਕਰਮਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੁੱਕਟ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਰਵੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ. ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੇ, ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਧੱਫੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ

ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ. ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਲਥਲਾਈਨ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਆਮ ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁੱਕਮ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ (ਐਲਬੇਨਜ਼ਾ) ਜਾਂ ਮੇਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ (ਐਮਵਰਮ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਜੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ.ਪਾਲਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਕੀੜਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਕ ਹੈ ਫੰਗਲ ਸੰਕਰਮਣ . ਇਹ ਇਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਫੜ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਬਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿੰਗ ਕੀੜਾਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਕੀੜੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾ counterਂਟਰ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਟੇਪ ਕੀੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਕੀੜਾ ਹੈਟੇਪ ਕੀੜਾ. ਇਹ ਕੀੜੇ ਛੋਟੇ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਪ ਕੀੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਪਾਈਲੀਡੀਅਮ ਕੈਨਿਨਮ . ਇਹ ਟੇਪ ਕੀੜੇ ਸੰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ. The ਈਚਿਨੋਕੋਕਸ ਇਕ ਹੋਰ ਟੇਪ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰੋ ਟੇਪ ਕੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਟੇਪ ਕੀੜੇ ਹਨ ਫਾਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫੇਫੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲੰਗਫਾਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋਖਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ.

ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ.ਵੇਬਮਡੀ.ਕਾੱਮ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੇ .ਿੱਡ
 • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਖੰਘ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਸੁਸਤ
 • ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ
 • ਦਸਤ ਜਾਂਟੱਟੀ ਵਿਚ ਲਹੂ
 • ਕੀੜੇ ਫੁੱਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਮ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ isੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ. ਕੀੜੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲਾਗ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.