ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ?

ਚੀਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ…ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰਟ

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ. ਚੀਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਰਟ ਜੋਤਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ...ਚੀਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਪੱਛਮੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ...

ਚੀਨੀ ਜ਼ੋਇਡਿਅਕ ਮੈਰਿਜ ਮੈਚ ਚਾਰਟ

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋੜ ਸੰਚਾਲਨ ਪੱਛਮੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ. ਚੀਨੀ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ...

ਚੀਨੀ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸੂਰ ਅਤੇ ਅਰਥ: ਗੁਣ

ਸੂਰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 12 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਤਮ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੂਰ ਸਾਲ ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ...