ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਾਗ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਘੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵਰਤੋਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂਅਤੇ ਗੇਮਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ.ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਲਾਕ ਫੇਸ

ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਛਾਪਣ ਯੋਗ ਕਲਾਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਨਸਿਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਛਪਣਯੋਗ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ.ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਘੜੀ ਫੇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ

ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਾਭ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਕ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਰਤਣਾ

ਐਨਾਲਾਗ ਘੜੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੇਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਐਨਾਲੌਗ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ, ਸੁੱਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚੋ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਘੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੱਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰੈਡ ਲਗਾਓ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.ਵੱਡਾ ਹੱਥ, ਛੋਟਾ ਹੱਥ

ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਫੇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ.

 • ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘੜੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ.
 • ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੰਟਾ ਹੱਥ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.

5 ਦੁਆਰਾ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇ -2 ਗ੍ਰੇਡਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਨ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. • ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਓ.
 • 60 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਗਿਣੋ.
 • ਘੜੀ ਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, 5 ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣੋ ਪਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 1 ਦੁਆਰਾ 5, 2 ਦੁਆਰਾ 2, ਆਦਿ.
 • ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾ:30ੇ 1:30 ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਸ ਕੱ drawੋ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ.
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ.
 • ਪੰਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਓ: 2:45, 3:15, 4:05, ਆਦਿ.

ਕੁਆਰਟਰ ਘੰਟੇ

ਐਨਾਲੌਗ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਆਰਟਰ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. • ਘੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਮਾਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ (12:15, 3:30, 6:45, ਆਦਿ)
 • ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ.
 • ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਤਿਮਾਹੀ ਘੰਟੇ (1:45, 5:15, 12:30, ਆਦਿ) ਕਹੋ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਘੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚੋ.

ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ

ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ

ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਕੇ -2 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 • ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਕਿੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ.
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱ findਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਘੜੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜਿਵੇਂ 11:33. ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 5 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ.
 • ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (5:52, 7:23, ਆਦਿ).
 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਛਪਣਯੋਗ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ.

ਟਾਈਮ ਰੌਲਾ

ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਮੂਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਘੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. 4 ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ.

 • ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ.
 • ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱ Callੋ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਯੋਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਸ ਅੰਕ ਜਿੱਤੇ.

ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਵਧੀਆ handleੰਗ ਹੈ. ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.

 • ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੌਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ.
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੋ.

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

 • ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਠ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਨਾ.
 • ਪੂਰੇ ਘੰਟੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰੋ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਇਹ' ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਆਰਟਰ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਸਿਖਾਓ.
 • '5:15' ਜਾਂ '12: 30 'ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖੋ - ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ' 5:15 'ਅਤੇ' ਤਿਮਾਹੀ ਸਾ fiveੇ ਪੰਜ 'ਜਾਂ' ਸਾ twelveੇ ਬਾਰਾਂ. '
 • ਅਸਲ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱ poinਣਾ, ਘੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸ-ਆਨ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਗ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ.

ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 3:15 ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ.') ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਕਦਰਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਦੱਸਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖੋਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂਅਤੇਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ.