ਕੰਫੇਟੀ ਕੌਰਨ ਡਿਪ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਕੌਨਫੇਟੀ ਕੋਰਨ ਡਿਪ ਕ੍ਰੀਮੀ, ਕਰੰਚੀ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਹੈ!ਮਿੱਠੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ, ਕੁਰਕੁਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੀਮੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੁਬਕੀ, ਸਕੂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ! ਕੌਨਫੇਟੀ ਕੋਰਨ ਡਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ!

ਕੌਨਫੇਟੀ ਕੌਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਪ ਕਰੋਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੱਕੀ ਡਿਪ

ਕਨਫੇਟੀ ਕੋਰਨ ਡਿਪ ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਨ-ਹੋਮ ਮਨਪਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ!

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਕਰ ਹਨ

ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ! ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਫੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਸੁਆਦ!ਕੰਫੇਟੀ ਕੋਰਨ ਡਿਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਸਮੱਗਰੀ/ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ

ਅਧਾਰ - ਕਰੀਮ ਪਨੀਰ, ਖਟਾਈ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੈਂਡ ਮਿਕਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਡਿੱਪ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਡੁਬੋਣਯੋਗ ਹੈ!ਸਬਜ਼ੀਆਂ - veggies, jalapenos ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ, ਇਸ ਪਕਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਚ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!ਕੌਨਫੇਟੀ ਕੋਰਨ ਡਿਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮੱਕੀ ਦੀ ਡਿਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ

ਇਸ ਡਿੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।

 • ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।
 • ਇਸ ਪਕਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਰੀਮ ਪਨੀਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਕਸਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ।
 • ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ.

ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ

ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਸ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਫੇਟੀ ਕੌਰਨ ਡਿਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ!

ਮੱਕੀ ਦੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੇਟੀ ਕੌਰਨ ਡਿਪ ਕਰੋ 5ਤੋਂ7ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਵਿਅੰਜਨ

ਕੰਫੇਟੀ ਕੌਰਨ ਡਿਪ

ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ5 ਮਿੰਟ ਠੰਢਾ ਸਮਾਂਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਸਰਵਿੰਗ4 ਲੇਖਕ ਹੋਲੀ ਨਿੱਸਨ ਕੰਫੇਟੀ ਕੌਰਨ ਡਿਪ ਚਮਕਦਾਰ, ਰੰਗੀਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਸਪ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ!

ਸਮੱਗਰੀ

 • 4 ਔਂਸ ਕਰੀਮ ਪਨੀਰ ਨਰਮ
 • 23 ਕੱਪ ਖਟਾਈ ਕਰੀਮ
 • 23 ਕੱਪ ਮੇਅਨੀਜ਼
 • ½ ਚਮਚਾ ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ
 • ¼ ਚਮਚਾ ਪੀਤੀ paprika
 • ਦੋ ਕੱਪ ਮਕਈ
 • ਇੱਕ ਕੱਪ ਮਿਰਚ ਜੈਕ ਪਨੀਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
 • ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ
 • ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ
 • ਇੱਕ jalapeno ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ
 • ¼ ਕੱਪ ਕਾਲੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
 • ¼ ਕੱਪ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ
 • ਦੋ ਚਮਚ ਤਾਜ਼ਾ cilantro ਕੱਟਿਆ, ਜ parsley
 • ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ

ਹਦਾਇਤਾਂ

 • ਕਰੀਮ ਪਨੀਰ, ਖੱਟਾ ਕਰੀਮ, ਮੇਅਨੀਜ਼, ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਪਪਰਾਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਗਤੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਿਲਾਓ।
 • ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਕਰੋ.
 • ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਵਿਅੰਜਨ ਨੋਟਸ

ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਲੋਰੀ:639,ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ:24g,ਪ੍ਰੋਟੀਨ:13g,ਚਰਬੀ:56g,ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ:ਵੀਹg,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ:92ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਸੋਡੀਅਮ:654ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ:444ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਫਾਈਬਰ:4g,ਸ਼ੂਗਰ:9g,ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ:2545ਆਈ.ਯੂ,ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ:52ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ:291ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਲੋਹਾ:ਇੱਕਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ

(ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।)

ਚੰਗੇ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ
ਕੋਰਸਐਪੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਡਿਪ, ਪਾਰਟੀ ਫੂਡ, ਸਨੈਕ