ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ...ਕਿਸ਼ੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਹੁਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ...ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲਜ਼ ਡੇਅ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਡੇਅ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ. ...

ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ...

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ...ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ...

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁੰਮੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ...ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਾਣੇ

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ wayੰਗ ਹੈ ...ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰਫਿ,, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਅਪਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ...

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੁਟਕਲੇ ਅਤੇ ਬੁਝਾਰਤ

ਚੰਗੀ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਰ ...

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਵਾਲੇ

ਜਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਥੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ...

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਜਵਾਨੀ ਮਿੱਠੇ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਸਲ ...

ਇੰਡੀਆਨਾ ਜਾਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵੈਸਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ...

1920 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ...

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਨੌਖੇ ਸਲੰਗ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੈਚਫਰੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ...

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਾਕਰ ਕਮਰੇ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪੀਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ...

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ...

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ...

ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਮੁ poemsਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਕ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪੀਅਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ...