ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਚੋਣ: ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ 'ਹਾਂ' ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੋਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ.

ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ 'ਹਾਂ' ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁ .ਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ. ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, 'ਓਉਈ' ਲਈ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
  • ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ
  • ਮੁ Frenchਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਹੈਰਾ ਪਿਕਚਰ ਗੈਲਰੀ
  • ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਪੜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

'ਹਾਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਚਾਰਨ, ਅਸੀਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ .ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਲੀਨਰ

ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.

ਸੰਪੂਰਣ ਉਚਾਰਨ ਲਈ, ਜੱਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ. ਦੇਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਿਓ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ.ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਂ . ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਾਂ . ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ?' ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?', ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਾਂ . ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?)

ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ.)ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? (ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?)

ਹਾਂ! (ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!)

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਓੁਈ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ?' ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?'; ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ.

ਇੱਕ carਸਤਨ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

'ਓਯੂ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਸੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ / ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ / ਉੱਨਤ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ.

ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਬਦ

ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ( ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ), ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਉਪਜਾ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਬਿਲਕੁਲ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ :

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ? (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?)

ਬਿਲਕੁਲ! (ਬਿਲਕੁਲ)

ਜ਼ਰੂਰ

ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ .

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? (ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ?)

ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਨਵੀਨਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. (ਯਕੀਨਨ ... ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ.)

ਮੈਂ ਈਅਰ ਮੋਮ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਰ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਾਂ . ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? (ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ?)

ਪਰ ਹਾਂ !! (ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ!)

ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹ' ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਉਹ' ਸਹੀ ਹੈ.

ਚੰਗਾ ਹਾਂ

ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​inੰਗ ਨਾਲ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ), ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਬਾਹਨ ਵੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ , ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? (ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?!)

ਖੈਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮੂਰਖ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ? (ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ... ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮੂਰਖਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?)

ਫਲੱਅ ਫ੍ਰੈਂਚ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ theੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ nativeੰਗ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ उच्चारण.

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ