ਸੰਪੂਰਣ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼

ਓਵਨ ਤੋਂ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਭੂਰੇ ਪਰਚਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਰਮ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼

ft ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਕਲਾਸਿਕ

ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਟਮੀਲ ਕੂਕੀਜ਼ , ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ. ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਊਵੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ.

ਸੰਪੂਰਣ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ

  ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡੇ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਘਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ:ਦ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਲਈ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਮਚਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ — ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਠੰਢ ਦਾ ਸਮਾਂ:ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਸੰਪੂਰਣ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ! ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਕਰੋ:ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਰਮ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਓਵਰਹੈੱਡਸਮੱਗਰੀ

  ਆਟਾ -ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਮਾਪਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਘਲਾ ਮੱਖਣ -ਪਿਘਲਾ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਊਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਘਲਾ ਮੱਖਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!) ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ -ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਰਮ, ਚਿਊਅਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਭੂਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਚ -ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਚ (ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਹੋ) ਇਹਨਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ -ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਕੂਕੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਪਾਰਚਮੈਂਟ-ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨ 'ਤੇ ਸਕੂਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੂਕੀ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਫਰੋਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬੇਕ ਕਰਨ ਲਈ

ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਡੀਫ੍ਰੌਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਰਮ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼ਫਲੈਟ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਚਣ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਮਤਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟਾ ਹੈ।

ਕੱਪ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਰਮ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਸੰਪੂਰਣ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼.

ਹੋਰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੂਕੀ ਪਕਵਾਨ

ਨਰਮ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਓਵਰਹੈੱਡ 4. 85ਤੋਂ308ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਵਿਅੰਜਨ

ਸੰਪੂਰਣ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼

ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂਗਿਆਰਾਂ ਮਿੰਟ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ26 ਮਿੰਟ ਸਰਵਿੰਗਚਾਰ. ਪੰਜ ਕੂਕੀਜ਼ ਲੇਖਕਸਮੰਥਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮਨਪਸੰਦ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਆਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੂਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ!

ਸਮੱਗਰੀ

 • ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਿਨਾਂ ਨਮਕੀਨ ਮੱਖਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ (226 ਗ੍ਰਾਮ) ਪਿਘਲਾ ਅਤੇ ਠੰਢਾ
 • 1 ¼ ਕੱਪ ਭੂਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜੂੜ ਪੈਕ (250 ਗ੍ਰਾਮ)
 • ½ ਕੱਪ ਖੰਡ (100 ਗ੍ਰਾਮ)
 • ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਡੇ + 1 ਜ਼ਰਦੀ (ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤਰਜੀਹੀ)*
 • 1 ½ ਚਮਚਾ ਵਨੀਲਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ
 • 2 ¾ ਕੱਪ ਸਭ-ਮਕਸਦ ਆਟਾ (350 ਗ੍ਰਾਮ)
 • ਦੋ ਚਮਚੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਚ
 • ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ
 • ¾ ਚਮਚਾ ਲੂਣ
 • 1 ¾ ਕੱਪ semisweet ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ (ਟੌਪਸ ਲਈ ਵਾਧੂ, ਵਿਕਲਪਿਕ) (300 ਗ੍ਰਾਮ + ਵਾਧੂ)

ਹਦਾਇਤਾਂ

 • ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ.
 • ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਯੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ. ਵਨੀਲਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਓ. ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ.
 • ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਟਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਚ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।
 • ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿੱਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ - ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਓ.
 • ਆਟੇ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਠੰਢਾ ਕਰੋ.
 • ਓਵਨ ਨੂੰ 350°F (177°C) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
 • ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੂਕੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ 1 ½ ਚਮਚ ਨਾਲ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸਕੋਪ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2' ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
 • 11 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੇਕ ਕਰੋ -- ਕੂਕੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
 • ਜੇ ਲੋੜੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ।
 • ਕੂਕੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਵਿਅੰਜਨ ਨੋਟਸ

*ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਡੇ:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਘਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ:ਦ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਲਈ ਆਟੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਮਚਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ -- ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।) ਠੰਢ ਦਾ ਸਮਾਂ:ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -- ਸੰਪੂਰਣ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿੱਪ ਕੁਕੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ! ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਕਰੋ:ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਲੋਰੀ:138,ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ:17g,ਪ੍ਰੋਟੀਨ:ਇੱਕg,ਚਰਬੀ:6g,ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ:4g,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ:14ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਸੋਡੀਅਮ:67ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ:58ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਸ਼ੂਗਰ:10g,ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ:135ਆਈ.ਯੂ,ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ:12ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ,ਲੋਹਾ:0.9ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ

(ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।)

ਕੋਰਸਮਿਠਆਈ