ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ...ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ...ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਾ Houseਸ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸਵੈ-ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ...

ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰੀਏ

ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ...

20 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 20 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ, ਇਹ ਇਕ ...ਗਲੋ ਬਰੇਸਲੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਚਮਕਦਾਰ ਬਰੇਸਲੈੱਟਸ, ਸਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਰਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ...ਸਪਾਸ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗਰਮ ਟੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮ ਹਨ ...ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਐਚਪੀਡੀ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ, ਜਾਂ ... ਲਈ ਐਚਪੀਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.

ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਲਰਨਿੰਗ

ਸੜਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ...

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ...

ਬਲੈਕ ਮੋਲਡ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਾਲੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ By ਕੇ ...

ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ...

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਰੰਗਹੀਣ, ਗੰਧਹੀਣ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਚ ...

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਓ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗਲਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਏ.

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ .ੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ safelyੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ...

ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਦੀ ਚੋਣ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ...

ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਲਬੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿਚ ਲਾਅਨ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੁਸਖ਼ਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ...

ਡਿੱਗਣਾ ਮੌਸਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਠੰ turnsੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ. ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ...

ਨਿਕਲ ਜ਼ਹਿਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਮਾਂ ਕੱ Take ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ...