ਪਾਲਤੂ ਹੇਜਹੌਗ ਖਰਚੇ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਪਾਲਤੂ ਹੇਜਹੌਗ

ਹੇਜਹੱਗਸ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ 'ਹੇਜਜ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਜਹੌਗ. ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਰ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਹੇਜਹੌਗ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਨਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

 • ਖੁਰਾਕ - ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਹੇਜਹੌਗ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਸੁੱਕੇ ਬਿੱਲੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੀਵਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਕੀੜੇ, ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ.
 • ਹਾousingਸਿੰਗ - ਹੇਜਹਜ ਇਕ ਖਰਗੋਸ਼, ਫੈਰੇਟ ਜਾਂ ਗਿੰਨੀ ਸੂਰ ਲਈ ਬਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਫਲੀ ਕੇਜ ਲਾਈਨਰਾਂ.
 • ਸਫਾਈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਰੋਸ਼ਨੀ - ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਜਹੌਗ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਫਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਓਹਲੇ - ਹੇਜਹਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਓਹਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਇਗਲੂ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਗਰੂਮਿੰਗ - ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ, ਫਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਹੈਂਡਲਿੰਗ - ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਜਹੌਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਇੱਕ cuddly ਪਾਲਤੂ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਕੈਪਿਬਰਾ ਪਾਲਤੂ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਗਾਈਡ
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਕੀ ਸੁਸਤ ਚੰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ?
ਹੇਜਹੌਗ ਛਾਣਬੀਣ

ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਬਾਰੇ 19 ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ

ਹੇਜਹੱਗਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. 1. ਹੇਜਹਜਸ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਜ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਭੜਾਸ ਕੱisesਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਜਹੌਗ ਕੁਇੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਬੀ ਕੁਇੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਲਗ ਕੁਇੱਲ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ . ਜਦੋਂ ਹੇਜਜੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕੱ shedੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੁਇਲਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੇਜਹੌਗ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕ ਦਲੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਸਪਾਈਨਜ਼' ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
 4. ਪੋਰਕੁਪਾਈਨ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਜਹੌਗ ਕੁਇਜ਼ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹੇਜਹੌਗ ਇਕ ਗੇਂਦ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ lyਿੱਡ ਨੂੰ coverੱਕ ਸਕਣ.
 5. ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ 5,000 ਅਤੇ 7,000 ਕੁਇੱਲ . ਕੁਇਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 6. ਹੇਜਹੌਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਬੂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਰੇਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਿਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਗੰਧ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 7. ਹੇਜਹੱਗਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 8. ਹੇਜਹੱਗ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਹੇਜਹੌਗਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
 9. ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਇੱਕ ਐਰੇ' ਜਾਂ 'ਪਰਿਕਲ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੇਬੀ ਹੇਜਹੌਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਗਲੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 10. ਹੇਜਹੋਗ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਪਿਗਮੀ ਹੇਜਹੌਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕੀ ਪਿਗਮੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਤੋੜ ਹੇਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੇਜਹੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ. ਪਾਲਤੂ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਜਹੌਗ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੰਬੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਜਹੌਜ਼ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.
 11. ਹੇਜਹੱਗ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ. ਉਹ ਨਿ Newਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 12. ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਬੀ.ਸੀ.
 13. ਹੇਜਹਜ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 14. ਜੇ ਇਕ ਹੇਜਹੱਗ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੇਜਹੌਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਦ ਲੈਣਗੀਆਂ. ਐਸਟੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਈਬਰਨੇਸਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨੀਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 15. ਹੇਜਹੱਗਸ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮਸਹ ਕਰਦੇ' ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ kਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 16. ਹੇਜਹੌਗ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ 'ਮਾਲੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇਗਾ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 17. ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਬਮਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਹਵਾਈ, ਮਾਈਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਵਰਮੌਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਅਤੇ ਨਿ New ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਡਗਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਜਹੌਗ ਹੈ. ਮਾਲਕੀਅਤ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਨਿ J ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਹੈ.
 18. ਹੇਜਹੌਗਸਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜੰਗਲੀ ਵਿਚ.
 19. ਹੇਜਹਜ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੇਜਹੌਗ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਹੇਜਹੌਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ.
ਘਾਹ 'ਤੇ ਦੋ ਹੇਜਹੱਗ

ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ?

The .ਸਤਨ ਲਾਗਤ ਹੇਜਹੌਗ ਖਰੀਦਣ ਲਈ $ 100 ਤੋਂ $ 300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲਾਗਤ ਹੇਜਹੌਗ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ.

 • ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੇਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ 'ਪਿੰਟੋ' ਹੇਜ ਮੱਧ-ਕੀਮਤ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ.
 • ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੇਜਹੋਗ ਸੁਨਹਿਰੇ, ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ. ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੇਜਹਜ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ.ਹੇਜਹੌਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਜਹੌਗ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਲਗਭਗ $ 50 ਉੱਪਰ ਨੂੰ $ 150 ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੂਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ , ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਟੋਰਾ , ਬਿਸਤਰੇ , ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ $ 50 ਤੋਂ $ 100 ਤੱਕ ਚਲਾਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $ 50 ਤੋਂ 60 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ.
 • ਨਿਯਮਤ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੌਰੇਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਵਾਂਗ. ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.
 • ਭੋਜਨ ਦਾ 5 ਪੌਂਡ ਬੈਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਹੇਜਹੌਗ ਸੰਪੂਰਨ , ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $ 25 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਰਹੇਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਖਿਡੌਣੇ, ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੇਜਹੌਗ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਹੇਜਹੱਗ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ

ਹੇਜਹੌਗ ਚੰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਜਹੌਗਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ waysੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਲਤੂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ' ਤੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਕ ਹੇਜਿੰਗ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਬਰੀਡਰ, ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ.

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ