ਜੀਭ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ

ਬਾਰਬੈਲ

ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਯਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ. ਅੱਜ, ਜੀਭ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ (ਕੁਝ ਨੂੰ) ਇੱਕ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੁਸਤ ਰਹੋ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਰਤਨ ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ.ਜੀਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ methodੰਗ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ methodੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ.ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਕੰਨ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
 • ਕਾਰਟਿਲਜ ਪਾਇਸਿੰਗ ਗੈਲਰੀ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ. ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜੀਲ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ , ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

ਜੀਭ ਛੇਤੀ ਦੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੀਭ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ
 • ਇਕ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੁਣੋ: ਇਕ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਓ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜੋ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ.
 • ਵਿਧੀ ਜਾਣੋ: 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਨਿਰਜੀਵ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਨਿਰਜੀਵ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ.
 • ਤਿਆਰ ਰਹੋ: ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਿਸਨੂੰ ਜੀਭ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
 • ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ: ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ . ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਸਟਰਾਈਨ) ਮਾ mouthਥਵਾੱਸ਼ ਨਾਲ ਫਲਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
 • ਸਹੀ ਗਹਿਣੇ ਚੁਣੋ: ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਜਸ਼, ਜੋ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਇਅਰਸ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਾਰਬੈਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਅੱਗੇ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.
 • ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ: ਸੱਚ ਦੇ ਪਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰੋ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵੈ-ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ: ਕੇਅਰ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਰਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.
 • ਦਰਦ ਘਟਾਓ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਰਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜਾਂ ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਨਰਮ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਆਪਣੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਰਮ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ.
 • ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ: ਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ.
 • ਅਕਸਰ ਕੁਰਲੀ: ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਰਹਿਤ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕ 2000 ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਟਿਨ .
 • ਅਕਸਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ: ਹਰੇਕ ਸਫਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਬਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਲਾਗ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਲਈ ਵੇਖੋ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ . ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ, ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਸ਼, ਬੁਖਾਰ, ਪਰਸ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰੋ.
 • ਫਾਲੋ-ਅਪ ਫੇਰੀ ਲਈ ਜਾਓ: ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੈਬਲ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨੱਗ ਫਿੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ.

ਜੀਭ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ andੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ .ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ
 • DIY ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ: ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਨਾ ਦਿਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
 • ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਘੱਟ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸਟਡ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੰਨ੍ਹ . ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਵੇਗੀ.
 • ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲੀ ਬਾਰਬੈਲ ਨਾ ਚੁਣੋ: ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਗੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ . ਆਪਣੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ. ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਟਾਣੂ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਐਸਪਰੀਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਦਰਦ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਐਸਪਰੀਨ ਨਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਈਲਨੌਲ ਜਾਂ ਐਡਵਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
 • ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਚੁੰਮਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੌਖਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ.
 • ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ: ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ.
 • ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪੀਓ: ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਕਠੋਰ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਕਠੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾ mouthਥਵਾੱਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੋਪ ਜਾਂ ਲਿਸਟਰਾਈਨ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ: ਨਿਯਮਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੇਅਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਲਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ: ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ

ਇਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਨ੍ਹਣਾ ਅਸਲ ਸੌਖਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ.