ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਵਾਰੰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਵਾਰੰਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਕੇਨਮੋਰ ਫਰਿੱਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਡ ਵਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੀਅਰਜ਼ ਸ਼ਾਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਵਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ-ਕੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ?

ਸੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਉਪਕਰਣਸੀਅਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: • ਸੀਅਰਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮੁਰੰਮਤ
 • ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ.
 • ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ
 • ਕੋਈ ਲੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਲਾਨਾ ਚੈਕਅਪ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ
 • ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ Womenਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
 • ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕੀਮਤ
 • ਉਪਕਰਣ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਫਿਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ? ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2006 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਉਤਪਾਦ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦਰ
ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ 43%
ਫਰਿੱਜ: ਆਈਸਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 37%
ਰਾਈਡਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ 32%
ਲਾਅਨ ਟਰੈਕਟਰ 31%
ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿ computerਟਰ 31%
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਫਰੰਟ-ਲੋਡਿੰਗ) 29%
ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ 28%
ਵੈੱਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ (ਡੱਬਾ) 2. 3%
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਚੋਟੀ ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ) 22%
ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਇੱਕੀ%
ਫਰਿੱਜ: ਆਈਸਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੀਹ%
ਗੈਸ ਸੀਮਾ ਹੈ ਵੀਹ%
ਵਾਲ ਓਵਨ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) 19%
ਧੱਕਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ (ਗੈਸ) 18%
ਕੁੱਕਟੌਪ (ਗੈਸ) 17%
ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ (ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ) 17%
ਕੱਪੜੇ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਪੰਦਰਾਂ%
ਕੈਮਕੋਰਡਰ (ਡਿਜੀਟਲ) 13%
ਵੈੱਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ (ਸਿੱਧਾ) 13%
ਫਰਿੱਜ: ਚੋਟੀ ਦੇ- ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਆਈਸਮੇਕਰ ਨਹੀਂ 12%
ਸੀਮਾ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) ਗਿਆਰਾਂ%
ਕੁੱਕਟੌਪ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ) ਗਿਆਰਾਂ%
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੈਮਰਾ 10%
ਟੀਵੀ: 30- ਤੋਂ 36-ਇੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 8%
ਟੀਵੀ: 25- ਤੋਂ 27-ਇੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 6%

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੀਅਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਅਰਸ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਟੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ-ਨਾਮ ਉਪਕਰਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ:

 • ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ?

ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਵਾੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ $ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ extended 75 ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ?ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਂ.-ਗੁਆਂ. ਵਿਚ ਰਿਪੇਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਡਿਡ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ laborਸਤਨ ਕਿਰਤ ਦੀ costਸਤਨ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੋ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਅਰਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੰਨਾ ਪੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਅਰਜ਼ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦਬਾਅ ਵਿਕਰੀ ਫੋਰਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਾਰੰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ.

ਇਕ ਲਾਭ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਫਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਿੱਟਾ

ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਿਖਿਅਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣੋ. ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੋ.