ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਚੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਦੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨ-ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ onੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਗੇ. ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੱਛਰ ਜਾਂ ਪਿੱਸੂ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਵੈਲਟਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕ 'ਨਾਸ਼ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ' ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਗ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਝੂਲਣਗੇ. ਕੁਝ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੰਦੀ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਭੜਾਸ ਕੱestਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਚਿਹਰੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧੜ ਹਨ, ਪਰ ਦੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
 • ਚਮੜੀ ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਚਮੜੀ ਧੱਫੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
 • ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਸਰਾ-ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਫੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਧੱਫੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸੰਕਰਮਿਤ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਬਿਸਤਰੀ ਕੀੜੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਰ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੋਕ ਚੱਕ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਤਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ ਬੱਗ ਫਿਰ ਲਹੂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੂਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਦੰਦੀ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਗਮਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰੋਗ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬੱਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਬੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਬੈਕਟਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਚੱਕ

ਹਰ ਕੋਈ ਦੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਕ ਕੇਵਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇ ਹੋਏ ਕੰਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. • ਧੱਫੜ : ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਚੱਕਣ ਧੱਫੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁ initialਲੇ ਦੰਦੀ ਇਕਵਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਧੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਦੰਦੀ ਖੁਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਫ਼ਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਕੇਸੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧੱਫੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਨੇਰੇ ਧੱਫੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਧੱਫੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਫੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਠੰ showੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਗਿੱਲੇ ਪਿੰਡੇ ਅਤੇ ਓਟਮੀਲ ਵਿਚ ਭਿੱਜਣਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਬੰਪ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ. ਦੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਝੁੰਡ ਬੈੱਡਬੱਗਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੰumpsੇ ਅਤੇ ਸੋਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਤਹੀ ਖ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਵੈਲਟਸ: ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਬੰਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਵੈਲਟਸ ਛੋਹਣ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਬੈੱਡਬੱਗਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਨਾਡਰੈਲ ਲਓ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਫ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਵਿਚ ਲਗਾਓ. ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਵੈਲਟਸ ਖਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
 • ਛਪਾਕੀ: ਛਪਾਕੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਧੱਫੜ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਪਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਪਾਕੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲਟੇਜਿਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਓਟਮੀਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਭਿੱਜ, ਠੰ dੇ ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਰਾਗ, ਸਤਹੀ ਖਾਰਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਛਪਾਕੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕਰੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ. ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿਓ. ਜੇ ਉਹ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਕਈਂ ਵਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਬੱਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਪਿਕਲ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

 • ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੋਵੋ.
 • ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲਾਓ. ਘੋਲ ਵਿਚ ਸੂਤੀ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਗੜੋ.
 • ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਜੋ ਕੋਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ.
 • ਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ.

ਬੱਗ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈੱਡ ਬੱਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. ਬੈੱਡ ਬੱਗ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਅਜੀਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਰਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗੰਧ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਸਬੇਰੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬੈੱਡ ਬੱਗਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਚਮੜੀ, ਬਿਸਤਰੇ, ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਫਿੱਕੇ ਚਟਾਕ ਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸ਼ੱਕੀ ਦੰਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰ ਖਾਰਸ਼ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਛੂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬੈੱਡਬੱਗ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.