ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮਿਸ਼ੇਲ ਮੇਲੀਨ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ.ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਇੱਕਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ. ਗੋਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
  • ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
  • ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਫਨ ਗਰਲ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ ਸਜਾਵਟ
  • ਨਵਜੰਮੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਾ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ.ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ.

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਮੰਮੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਤੋਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹੋਗੇ.

ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੰਮੀ

ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਾਂ ਦਿੱਤੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ.
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ.ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਦੇ ਹਨ
ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ.ਮੇਰੀ ਦੋ ਮੰਮੀ ਗੋਦ ਕਵਿਤਾ

ਜਨਮ ਮਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ

ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ. ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ,
ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ. ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ,
ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਈਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ.

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੋਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਸਾਡਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪਲ

ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਾਦੂਈ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਚੰਭੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਨ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ.
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਪਲ ਰਹੇਗਾ - ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ.

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ

ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ,
ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ,
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵਚ,
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ.

ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗਰਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਐਫਐਸ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਕੋਈ ਬੱਟ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਮੇਬੇਜ਼ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ,
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ,
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ.

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ. ਉਦਾਸ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਟਾਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜਾਣਨਾ

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗੀ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਥੇ ਵੀ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗਾ,
ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਸੀ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗਾ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਥੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ.
ਪਰ, ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੱਚਾ

ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ.
ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ.
ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਜਦ ਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ.

ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ: ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੱਚਾ

ਭੈਣ ਪਿਆਰ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ / ਭਰਾ ਹੋ
ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੈ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ.

ਹਰ ਸਾਲ drivenਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ

ਗੋਦ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ.

ਮੁਕੰਮਲ

ਅਣਚਾਹੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਿਤ,
ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਰੇ ਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਦੂਰ.

ਲੋੜੀਂਦਾ, ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ.
ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ.

ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਜਨਮ ਮਾਪੇ,
ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਮਕਸਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ.

ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਮਾਪਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ
ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ.

ਗੋਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ: ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਭ ਅਪਣਾਓ

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾਓ,
ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ।

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ,
ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ.

ਪੂਰੀ ਬੁਝਾਰਤ

ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਖਤਮ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਗੈਰ ਮਾਪੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ ਗੋਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਨਵੇਂ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋਛੋਟੀ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਰਾ.

ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ

ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਹੈ

ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ
ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪਰੇ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ.
ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ.

ਬੋਨਸ ਪਰਿਵਾਰ

ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ.
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ
ਮੈਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ.

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣੋ.

ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਦਿਲ ਫੜਦੇ ਹਨ

ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ

ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ.

ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਵੇ
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ,
ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੜ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਾਏਗਾ.

ਉਮੀਦ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਹਿਰਦ.

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ.

ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ

ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?
ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ.

ਗੋਦ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਹਿਆ

ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰੱਖੋ. ਸੱਦੇ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਵਰ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.