ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

DivorcingCouple.jpg

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,' ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ', ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨੋਟ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
  • ਤਲਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਝਾਅ
  • ਤਲਾਕ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ
  • ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ.ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਗੁਜਾਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸਪੌਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ isੁਕਵਾਂ ਹੈ.ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ' ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮ onlineਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਲਾਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਡਾ downloadਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ.ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ.ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਲਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ.

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਟਾਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?', ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਣ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਅਕਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.